• دعوت به همکاری سراسری
  • شبکه بین المللی تسهیل تجارت الکترونیک DHLmarket  قصد جذب همکار در عناوین شغلی ذیل را دارد ، پیش ثبت نام برای سال ۱۴۰۰ .