خانه » SPRICHO

نمایش 1–24 از 57 نتیجه

بیکن ایرلندی وکیوم / اسپریچو

77,000 تومان

سوسیس انگلیسی اسکین پک / اسپریچو

80,000 تومان

سوسیس انگلیسی وکیوم / اسپریچو

65,000 تومان

سوسیس باربیکیو فله / اسپریچو

194,000 تومان

سوسیس باربیکیو وکیوم / اسپریچو

76,000 تومان

سوسیس چوریتسو اسکین پک /اسپریچو

76,000 تومان

سوسیس چوریتسو وکیوم/ اسپریچو

60,000 تومان

سوسیس فرانکفورتر اسکین پک /اسپریچو

79,000 تومان

سوسیس فرانکفورتر وکیوم /اسپریچو

59,000 تومان

سوسیس کابانوسی اسکین پک / اسپریچو

80,000 تومان

سوسیس کابانوسی وکیوم / اسپریچو

67,000 تومان

سوسیس کراکف فله / اسپریچو

232,000 تومان

سوسیس کراکف وکیوم / اسپریچو

77,000 تومان

سوسیس کوکتل پنیری فله / اسپریچو

176,500 تومان

سوسیس کوکتل پنیری وکیوم / اسپریچو

53,500 تومان

سوسیس هات داگ بلونیا فله / اسپریچو

171,000 تومان

سوسیس هات داگ بلونیا وکیوم / اسپریچو

92,000 تومان

سوسیس هات داگ مرغ وکیوم /اسپریچو

70,000 تومان

سینه بوقلمون عمل آوری شده فله / اسپریچو

208,000 تومان

کالباس استیک گوشت اسکین پک / اسپریچو

88,000 تومان

کالباس استیک گوشت فله (قالبی) / اسپریچو

287,000 تومان

کالباس استیک گوشت وکیوم / اسپریچو

72,500 تومان

کالباس استیک مرغ اسکین پک / اسپریچو

58,000 تومان

کالباس استیک مرغ فله(قالبی) / اسپریچو

140,000 تومان